Skip to main content
Category

Tüm Sayılar

2022

Cilt 10 – Sayı 2 – 2022

BeykozAkademi-Cilt10-Sayi2-2022-Ön BeykozAkademi-Cilt10-Sayi2-2022-Arka İcindekiler_2022_Aralık Kunye_Cilt10_Sayi2   Monetary vs Fiscal Dominance in Turkish Public Finances Geçmişin Mirası: Örgütsel Damgalama Araştırmalarına İlişkin Bir Literatür İncelemesi (2013-2022) Lojistik Hizmet Kalitesinin Marka Değeri Üzerine Etkisi…
2022

Cilt 10 – Sayı 1 – 2022

BeykozAkademi-Cilt10-Sayi1-2022-Ön BeykozAkademi-Cilt10-Sayi1-2022-Arka İcindekiler__2022_haziran Künye-08-07-2022   Engelli Bireylere Yönelik Cinsel Saldırıların İnternet Haberciliğinde Temsili: Bursa’da Engelli Bir Bireye Yönelik Cinsel Saldırı Örneği Üçüz Açık Baskı Endeksi ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin…
10 Temmuz 2022
2022

Özel Sayı – 2022

BeykozAkademi-Özel-Sayi-2022-On BeykozAkademi-Özel-Sayi-2022-Arka icindekiler_ 2022 künye-10-06-2022 Yeni Nesil Çalışanların Liderlik Algısı Clusters: Are They Propitious Ecosystems Wherein Sustainable Entrepreneurs Can Thrive? Research on Determining The Factors Affecting Hotel Choice of Families…
17 Haziran 2022
2021

Cilt 9 – Sayı 2 – 2021

BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı2-On BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı2-Arka Künye-09-02 İçindekiler A Study On Consumer Attitudes Toward Imported Luxury Goods In Turkey Geçmişten Günümüze Değer Zinciri Analizi Tartışmalarının Politik Ekonomisi Küreselleşme Sürecinde Teknolojik Dönüşümün Lojistik Sektörüne Etkileri…
19 Ocak 2022
2021

Cilt 9 – Sayı 1 – 2021

BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı1-on BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı1-arka künye-09-01 icindekiler_   Havacılıkta Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme Sorununun Üniversitelerdeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Bölümlerinde Görev Alan Akademik Kadroların Niteliği-Niceliği Bağlamında Değerlendirilmesi The Influence of…
9 Temmuz 2021
BeykozAkademiDergisi/ Cilt 8- Sayı 2 - 20202020Tüm Sayılar

Cilt 8 – Sayı 2 – 2020

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı2-On BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı2-Arka künye-08-02 icindekiler_   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Yönelik Çalışan Algılarının Belirlenmesi Dokunma İhtiyacı Açısından Showrooming ve Webrooming Davranışlarının Araştırılması Otantik Liderliğin İşe Yabancılaşmaya Etkisi ve Lider-Üye Etkileşiminin…
11 Ocak 2021
2020Tüm Sayılar

Cilt 8 – Sayı 1 – Yıl 2020

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı1-On BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı1-Arka künye-08-01 icindekiler_     Altı Sigma Yaklaşımı ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama Kredi Temerrüt Takasları Primi (Credit Default Swaps Premium-CDS) ile Avrupa Borç Krizi İlişkisi: PIIGS Ülkeleri Üzerine…
23 Temmuz 2020
2019

Cilt 7 – Sayı 2 – Yıl 2019

_BeykozAkademiDergisi-Cil7Sayı2-On            künye-07-02 icindekiler_         _BeykozAkademiDergisi-Cil7Sayı2-Arka   ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK…
20 Ocak 2020
2019

BEYKOZ AKADEMİ 2019 ÖZEL SAYI

THE MEDIATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON RELATIONSHIP BETWEEN FLEXIBLE WORKING AND JOB SATISFACTION: A RESEARCH IN LOGISTICS SECTOR SUSTAINABILITY THROUGH BUSINESS MODEL AND SUPPLY CHAIN INNOVATION: AN EXPLORATORY STUDY…
28 Ekim 2019
Tüm Sayılar

Cilt 7 – Sayı 1 – Yıl 2019

Beykoz Akademi Dergisi Cilt 7 Sayı 1 Kapak          Beykoz Akademi Cilt 7 Sayı 1 Künye ve İçindekiler   BRICSÜLKELERİİLETÜRKİYE’NİNPERFORMANSVEPOTANSİYELKRİTERLERİÇERÇEVESİNDEDEĞERLENDİRİLMESİ TÜKETİCİLERİNALIŞVERİŞMERKEZİTERCİHETMEUNSURLARININİLİŞKİYİSÜRDÜRMEİSTEKLERİNEETKİSİ TARIMSALÜRÜNFİYATARTIŞLARININTÜRKİYETARIMININYAPISALSORUNLARINADAİRGÖSTERDİKLERİ NOMOFOBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİETNOSENTRİZMİVEÜLKEMENŞEİETKİSİNİNYABANCIMARKALIÜRÜNSATINALMANİYETİÜZERİNEETKİSİ…
2 Temmuz 2019