Beykoz Akademi Dergisi, 2013 yılından beri yayın hayatını sürdüren hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimiz, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.
Beykoz Akademi Dergisi başta işletme, lojistik, iktisat, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve psikoloji olmak üzere sosyal, beşeri ve idari bilimler alanında nitelikli araştırma makalelerine yer vermektedir.
Dergimiz Ulakbim TR Dizin alan endeksi veri tabanında taranmakta olan ve açık yayın politikası izleyen bir dergidir.

Dergimize sadece Dergipark sistemi üzerinden makale kabul edilmektedir.

Amaç ve Kapsam
Beykoz Akademi Dergisi başta işletme, lojistik, iktisat, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve psikoloji olmak üzere sosyal, beşeri ve idari bilimler alanında nitelikli araştırma makalelerine yer vermektedir.
Dergimiz, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin bilimsel araştırmalarını yayınlayabilecekleri bir yayın organıdır. Dergimize İngilizce ve Türkçe makaleler kabul edilmektedir.
Makalelerde yayınlanan görüş ve çıkarımlar makale yazarlarını bağlar ve kurumsal görüşümüzü yansıtmaz.