Skip to main content

Last updated on Kasım 29th, 2018 at 02:32 pm

Yapay Sinir Ağları Yöntemi ̇ ile Aralıklı Talep Tahmini
Forecasting Intermittent Demand With Artificial Neural Networks Method
Derya SAATÇİOĞLU, Necdet ÖZÇAKAR

Bilginin Edinimi ve Yorumlanması: Örgütsel Öğrenmede Optimizasyon Arayışı
Exploration and Exploitation of Knowledge: Seekİng Optimization In Organizational Learning
Serkan GÜRSOY

Satış Elemanlarının Etik İçeriği Olan Bir Durumu Algılama Düzeylerine Etki Eden Kurumsal Faktörler: Dayanıklı
Corporate Factors That Affect Ethıcal Perceptıon Of Salespeople: A Research In Durable Goods Industry
Aypar USLU, Aslıhan BEKAROĞLU

İnsan Kaynakları Yönetiminde İşgören Seçiminin Hukuki Boyutu
The Legal Aspect of The Recruitment Process In Human Resources Management
M. Zeki ADAL