Skip to main content

Last updated on Kasım 29th, 2018 at 02:32 pm

The Effects Of Privatization On Agricultural Subsidies And Small-Scale Farming: The Case Of Turkey (1998-2012)
Özelleştirmenin Tarımsal Destekler ve Küçük Ölçekli Çiftçilik Üzerine Etkileri: Türkiye Deneyimi (1998-2012)
Nevzat Evrim ÖNAL

Elbise-i Osmaniye: 1873 Viyana Uluslararası Sergisi’nde Bir Yaratıcı Endüstri Örneği
Elbise-i Osmaniye: A Creative Industry Sample In 1873 Vienna International Exhibition
Mehmet Emin KAHRAMAN, İsmail Erim GÜLAÇTI

Olası Bir Depremde Koordinasyonun Sağlanması ve Sosyal Medyanın Rolü
Establishing Coordination in a Potential Earthquake And The Role Of Social Media
Tüba KARAHİSAR

Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitiminin Farklı Teknikler Kullanılarak Öğretilmesi
Teaching Art Education In Pre-School Period By Using Different Techniques
Merva KELEKÇİ OLGUN, Mehmet Emin KAHRAMAN