Skip to main content

Last updated on Kasım 29th, 2018 at 02:32 pm

Türki̇ye’de Karayolu Taşimaciliğinda Bi̇lgi̇ Teknoloji̇leri̇ni̇n Önemi
The Importance Of Information Technology In Road Transportation Industry In Turkey
Pervin ERSOY
(Olgu Sunumu)

Lojistik Sektöründe Kalite ve İş Sağlığı-Güvenliği Yönetim Sistemleri
Quality And Occupational Health & Safety Management Systems In Logistics Industry: A Case Study
Ercan AKAN, Necla Dalbay

Tedarik Zincirinde Dağıtım Ağları Tasarımı Üzerine Bir Uygulama
The Distribution Networks Design And Its Applıcatıon In A Supply Chain
Murat SEÇMEN, Temel ÖNCAN, Okan Tuna

Tahmin Metodolojisi Ve Tahmin Yöntemi Seçimi
Forecasting Methodology And Selecting Forecasting Methods
Uğur ŞENER

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması’nın Tarihsel Süreci ve Türkiye’ye Etkileri
The Historical Process Of Transatlantic Trade And Investment Partnership And Its Impacts On Turkey
Namıka Elif KÜÇÜK, Nurdan ASLAN