Skip to main content

_BeykozAkademiDergisi-Cil7Sayı2-On            künye-07-02 icindekiler_         _BeykozAkademiDergisi-Cil7Sayı2-Arka

 

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA


FAYDACILIKTAN HAZCILIĞA: SÜRDÜRÜLEBİLİR GİYSİ TÜKETİM DAVRANIŞI

INTERNATIONALIZATION OF TURKISH SOAP OPERAS: A QUALITATIVE ANALYSIS ON TURKISH SOAP OPERA EXPORTERS

TÜRKİYE’DEKİ DERGİ REKLAMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ARACILIĞIYLA YENİLİK TÜRLERİNİN SUNUMU: TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

YABANCILAŞMA VE ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA

UNDERSTANDING ONLINE FOOD ORDERING: HOW THE PROCESS RESULTS IN SATISFACTION OF THE CUSTOMERS 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 

TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİNE ETKİSİ

POLİTİK HAYVAN’IN BİLİŞSEL DÖNÜŞÜMÜ: POLİTİK ZEKÂYA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

LOJİSTİK FAALİYETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: KARADENİZ BÖLGESİ FINDIK İŞLETİCİLERİ ve İHRACATÇILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DEVELOPING ENTREPRENEURS:
ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS 

SPOR BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BATMAN ÖRNEĞİ

DETERMINANTS AND OUTCOMES OF MOBILE APP USAGE INTENTION OF GEN Z: A CROSS CATEGORY ASSESSMENT 

A SUMMARY OF KALECKIAN AND KALDORIAN MODELS ON INCOME DISTRIBUTION 

FOOD LOSS DRIVERS IN THE UPSTREAM FOOD SUPPLY CHAIN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNLERİ