Skip to main content

Last updated on Nisan 5th, 2024 at 12:28 pm

BEYKOZAKADEMİ “SINIRSIZ: DÜNYA YAPMAK & ÖTESİ” ÖZEL SAYISI

Dergimiz, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlediği “Sınır/sız: Dünya Yapmak ve Ötesi” başlıklı 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumunda sunulan seçili makaleler ile “Sınırsız Özel Sayısı” yayımlayacaktır. Özel sayıdaki tüm makaleler, Dergimizin sahiplendiği çift kör hakemli bilimsel etik yayıncılık prensipleri uyarınca değerlendirmiştir.

Disiplinlerarası çalışmalara yer verilecek özel sayının amacı insan ve dünya ilişkilerinin bugünkü ve gelecekteki çoğulluğu üzerinde düşünmektir. Dünya yapma faaliyeti yeni siyasal ve etik pratikleri ve alternatif gelecekler tasarlamayı mümkün kılsa da işe her zaman bugün var olan dünyalardan başlar. Bu anlamda dünya yapmak, “dünya”ya dair tektipleşmiş tasavvurların karşısına yeni sorularla çıkar: İnsanlar, kültürler ve düşüncelerin akışkan olduğu bir dünyada siyasal sınırların anlamı nedir? Bilim ve sanatı, güzel sanatlarla zanaat ve gündelik hayatın estetiğini ayıran kavramsal sınırları nasıl düşünmeliyiz? Disiplinlerarası sınırları aşan bir iş birliğiyle dünya yapmak mümkün müdür? Ulusal sınırlar, hâkim medya anlatıları ya da terapi süreçleri gibi alanlardaki yerleşik pratikler, hangi tür dünya yapma faaliyetleri ile sorgulanabilir? Göçmenler, yoksullar ve mahpuslar ne tür hikayelere ses verirler? Bir dünya yoksa kozmopolitan etik nasıl mümkündür?

Yayın Tarihi / Date of Issue: Mart / March 2024

Özel Sayı Editörü / Special Issue Editor: Prof. Dr. Bengisu BAYRAK SHAHMIRI

Özel Sayı Editör Yardımcıları / Special Issue Assistant Editors:

Araş. Gör. Aylin Berna ZAMANDAR BAŞOĞLU

Araş. Gör. Erdinç KAYGUSUZ

Araş. Gör. Münür İPEK


BEYKOZAKADEMI “BORDERLESS: BEYOND WORLDING & WORLDMAKING” SPECIAL ISSUE

BeykozAkademi will publish a Special Issue with the selected articles from the 1st Interdisciplinary International Symposium on Art, Design and Social Sciences titled “Borderless: Beyond Worlding & Worldmaking” organized by Beykoz University Faculty of Art and Design on May 4-5, 2023. All the articles in the Special Issue has been evaluated by double-blind referees according to the scientific ethical publication standards.

The aim of the special issue, which will include interdisciplinary studies, to further discussions on the multiplicity of human and world relationships now and in the future. Worldmaking capacitates new political and ethical practices, and alternative visions of the futures. Still it always starts from the pre-existing worlds. Worldmaking in this sense may guide reflections on the ‘world’ as we know it, and help us reimagine what people used to stereotyping: What do political borders mean in a world where cultures, ideas and people are in flux? How can we reflect on the conceptual borders between arts and sciences, fine arts and crafts, as well as on the aesthetics of everyday life? In which sense can we talk about collaborative worldmaking across disciplinary divides? What kind of worldmaking challenges the status quo, be it national borders, dominant media narratives or therapeutic practices? What are the stories told by groups on the margins, such as immigrants, the impoverished and the incarcerated? What does it mean for cosmopolitan morality if a single world, the world, is lost?