Skip to main content

Last updated on Ağustos 15th, 2022 at 01:33 pm

BeykozAkademi-Cilt10-Sayi1-2022-Ön

BeykozAkademi-Cilt10-Sayi1-2022-Arka

İcindekiler__2022_haziran

Künye-08-07-2022

 

Engelli Bireylere Yönelik Cinsel Saldırıların İnternet Haberciliğinde Temsili: Bursa’da Engelli Bir Bireye Yönelik Cinsel Saldırı Örneği

Üçüz Açık Baskı Endeksi ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Uygulaması

Türk Kahvesi Markalarının Dijital Halkla İlişkiler Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı

A Meta-Analytic Review on Antecedents of Green Product Purchase Intention: An Extended TPB Approach

Yapay Zekâ Tekniklerinin Saldırı Tespit Sistemleri’nde Kullanımı

Son Dönem Osmanlı Devleti’nde Fuhuş ve Yerel Aktörler (1876-1909)

Gig Ekonomide Psikososyal Riskler “Nitel Bir Analiz”

Çalışanların Etik Sorumluluk Algılarının İşe Yoğunlaşmaya Etkisinin İncelenmesi: İşe İstek Duymanın Aracılık Rolü

Okul Öncesinde Sanat Eğitimini Destekleme Amacıyla Hazırlanan Araştırma Modelinin Okullar Arasında Karşılaştırılması

Finansal Teknoloji Uygulamaları, Bankaların Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Yapısı Üzerindeki Etkisi Ve Sonuçları

Sağlıkta Dönüşüm Uygulaması Hizmet Sunumu Performansının Karşılaştırılması

Marka Deneyimlerinin Marka Savunuculuğu Üzerine Etkisi: Türkçe’ye Ölçek Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenilirlik

Ülkeler Arası Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri Arasındaki Nedensellik Analizi: Kırılgan Beşli Örneği

COVID-19 Salgınının, Çalışanlar Üzerine Etkileri: Havacılık, Lojistik, Finans, Tekstil ve Sağlık Sektörleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Tarım-Gıda Bütünleşik Tedarik Zinciri Tasarımı: Domates Ürünü Uygulaması

Türkiye’de E-Ticaret Platformlarında Satış Yapan Kırsal Kadın Kooperatiflerinin İncelemesi