Skip to main content

BeykozAkademi-Cilt10-Sayi2-2022-Ön

BeykozAkademi-Cilt10-Sayi2-2022-Arka

İcindekiler_2022_Aralık

Kunye_Cilt10_Sayi2

 

Monetary vs Fiscal Dominance in Turkish Public Finances

Geçmişin Mirası: Örgütsel Damgalama Araştırmalarına İlişkin Bir Literatür İncelemesi (2013-2022)

Lojistik Hizmet Kalitesinin Marka Değeri Üzerine Etkisi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin İşçi Menfaatleri Açısından Değerlendirilmesi

Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Merhamet Düzeyleri İle Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

Pandemi Sürecinde Toplum Görüşünün Duygu Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye Örneği

Mint Ülkeleri Borsa Endekslerinin Entegrasyon Karşılaştırması

Neo-Gramsciyan Hegemonya Analizi Çerçevesinde Çin-Latin Amerika-Karayipler İlişkileri

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısı

Kültürlerarası İletişim Yetkinliği Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Gençlik Çalışmak İstemiyor mu? Yiyecek – İçecek İşletmelerinde İstihdamın İşveren ve İşgören Açısından Değerlendirilmesi

Giyilebilir Teknolojilerin Lojistik Faaliyetlerde Kullanımının ve Etkilerinin Değerlendirilmesi

İktidar Politikaları Etkisi ile Kamu Spotu ve Kamu Kuruluşu Reklamlarının Biçimlenişi

Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayanların (3pl) Covid-19 Pandemi Döneminde Lojistikte Risk Algısına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Tüketim Kültürü Bağlamında Sağlıklı Yaşam Eğilimleri ve Etkileyici Kişiler Üzerine Bir Analiz

Avrupalılaşma, Avrupa’dan Uzaklaşma ve İşlemselcilik Arasında Romanların Sosyal İçermesi

Beyond Money: A Social Analysis of Happiness

Alain Badiou’da Sanatta Hakikat

Çevre Sorunlarının Küreselleşmenin Yapısal Sorunları Açısından Değerlendirilmesi