Skip to main content

Beykoz Akademi Dergisi-Cilt 11_Sayi 1_Kapak On

Beykoz Akademi Dergisi-Cilt 11_Sayi 1_Kapak Arka

Beykoz Akademi Cilt 11_Sayi 1_Icindekiler

Beykoz Akademi Dergisi_Cilt 11_Sayi 1_Kunye

 

French Impact On Turkish Foreign Policy Since 2012

Plaklardan Sokaklara Müzik Ve Politik İletişim: 1965 Seçiminin Propagandasında Yarının Şarkısı

Aşırı Nitelikliliğin İnovatif Davranış Üzerindeki Etkisinde Tekno-Stresin Moderatör Etkisi: Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama

Küresel İnovasyon Endeksi Verilerine Göre Türk Devletleri Teşkilatına Üye Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Analizi

II. Dünya Savaşı Yıllarından Günümüze İnsanlığın Yıllardır Değişmeyen Sorunu ‘Gıda Krizi’ne Ün Dergisinden Bakmak

Evli Bireylerin Evlilik Kalitesi, Finansal Refah ve Öznel Refahları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketicilerin Satın Alma Tutumlarına Etkisi: Kuşaklar Arası Farklılıklara Yönelik Bir Çalışma

The Implementation And Long-Term Sustainability Of High-Performance Work Systems: A Literature Review

İnsan Kaynakları Rollerinin Örgüt Kültürüne Etkisi

Fiyat Algısı: İndirimli Lüks Ürünlerde Satın Alma Niyeti Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Lojistik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Önemi: İş Kazası ve İstihdam Verileri Üzerine Bir Değerlendirme

A Content Analysis Of Internal Audit Reports Published By The World Food Programme (Wfp)

Analysis Of Work Accidents In Market Chain Activities

Yeşil Lojistiğin E- İhracattaki Yeri Ve Önemi

Türkiye’deki Üniversitelerde Çalışılmış Olan Sansür Konulu Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Değerlendirme (1990-2020)

Explaining The Rise Of Alternative Für Deutschland (Afd) In Germany With Failed Promises Of Unification

Kişilik Özellikleri, Kişi-Grup Uyumu Ve Görev Performansı İlişkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme

Film Afişlerinde Yer Alan Gastronomik Öğelerin İncelenmesi

Endüstri 4.0 İle Katmanlı Üretimin Bütünleşmesini Kolaylaştıran Faktörlerin Yorumlayıcı Yapısal Modelleme İle Analizi

Covid-19 Pandemi Dönemi, Öncesi Ve Sonrasında Konteyner Limanlarının Performanslarının Comet Ve Ahp Yöntemleriyle Küresel Ölçekte Değerlendirmesi

Evaluation Of Child-Friendly Hotel: The Case Of Side District

Gıda Perakendeciliğinde Fijital Pazarlama Uygulamaları Kullanım İsteği Üzerine Bir Araştırma: Amazon Go Örneği