Skip to main content

Last updated on Kasım 29th, 2018 at 02:32 pm

Borsa Ve Bankacılıkta Opsiyon İşlemlerinin Gelişim Süreci ve Uygulamalar
The Development And Practice Of Option Transactions In Stock Markets And Banking
Sevinç Sema TEZER, Nurdan ASLAN

Typologies of Freight Forwarding Service Failures and Recovery Strategies
Navlun Sevkiyatı Hizmet Kusurları ve Geri Kazanım Stratejilerinin Tipolojileri
Nazli Gülfem Gidener ÖZAYDIN, Ezgi GÜÇLÜOĞULLARI, Durmuş Ali DEVECİ

Online AnlIk Satın Alma Davranışlarının Hazcı Alışveriş Motivasyonları ile Açıklaması: Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
Explaining Online Impulse Buying By Hedonic Shopping Motivations: A Research On Apparel Industr
Şakir ERDEM, Ceyda Aysuna TÜRKYILMAZ, Ayça Can KIRGIZ