Skip to main content

Beykoz Akademi Dergisi_Kunye

Beykoz Akademi Dergisi_On Kapak

Beykoz Akademi Dergisi-Arka Kapak

Beykoz Akademi Dergisi- İçindekiler


FOUCAULT’NUN İKTİDAR KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE TAHAKKÜM İLİŞKİLERİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİ: ESRA EROL’DA ÖRNEĞİ

KATILIMCI BÜTÇELEME ve BARSELONA ÖRNEĞİ

CİNSİYETİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAMU KURUMLARI WEB SİTELERİNİN ERİŞEBİLİRLİK BAĞLAMINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE’DE YAPILAN YENİLİK FAALİYETLERİ VE YENİLİK PERFORMANSININ AB ORTALAMASIYLA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

REKLAMCILIK ALANINDAKİ AKADEMİSYEN ÖZGEÇMİŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZ ÇALIŞMASI

ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNDE İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİKLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

SOCIAL NETWORKS IN THE JEWELRY INDUSTRY: A QUALITATIVE RESEARCH ON ETHNIC/MINORITY ENTREPRENEURS IN TURKİYE*

İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BİR HAFIZA MEKÂNI OLARAK PAŞABAHÇE CAM FABRİKASI

OSMANLI COĞRAFYASINDA İSİM VERME GELENEĞİNE BİR ÖRNEK: BELGRADCIK

META ZİNCİRLERİNDEN KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNE TARİHSEL BAKIŞ

SON KİLOMETRE TESLİMATTA YEŞİL İŞ BİRLİĞİNİN YEŞİL SATIN ALMAYA ETKİSİ: İŞLEM MALİYETİ TEORİSİ İLE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

EFFECT OF ISO 56002 INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM FUNDAMENTAL PRINCIPLES ON CORPORATE PERFORMANCE COMPONENTS: RESEARCH WITHIN THE SCOPE OF THE PERCEPTION OF THE R&D EMPLOYEES

ANALYSIS OF THE STUDIES CONDUCTED ON THE INTERNET OF THINGS IN LOGISTICS BY SCIENTIFIC MAPPING METHOD

GEY BİREYLERİN BABALARIYLA KURDUKLARI İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA