pic

YAZIM KURALLARI ve TEKNİK ÖZELLİKLER

Teslim ve Gönderim

Yazar(lar) makalelerini e-posta yoluyla beykozakademi@beykoz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca makale başvuru formunun da eksiksiz olarak doldurulup e-postaya eklenmesi gerekmektedir.

Makale Genel Özellikleri

Makale başlığını takiben yazar adları yer almalıdır. Ardından, makalenin amacını, kapsamını, kullanılan araştırma yöntemini ve çalışma sonuçlarını kısaca belirten 50-150 kelime arası Türkçe ve İngilizce özet metni yer alacaktır. Özet metninin hemen altında makaleye ilişkin anahtar kelimeler yer alacaktır. Anahtar kelimeler en az iki en çok altı kelime olmalıdır. Ardından makalenin konusunun dahil olduğu üç karakterli “JEL Sınıflaması” yer alacaktır. Çalışmalarda en az üç JEL sınıflaması bulunmalıdır.

Metin kısmında makalenin bölümlerinin çalışma içeriği dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölüm ve alt-başlıklara ayrılarak ondalık sisteme göre (1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 vb.) düzenlenmesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

Kenar Boşlukları: Alt, Üst: 2,5 cm Sağ, Sol: 3,8 cm
Cilt payı: 0 cmCilt payı yeri: Sol
Kağıt Boyutu: A4
Düzen: Tek ve çift sayfalarda farklı Üstbilgi: 1,2 cm Altbilgi: 1,2 cm

İlk sayfa

Ana Başlık: Tamamı BÜYÜK harf. Times New Roman, 11 punto, Kalın(Bold), ortalanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 6 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; 1,5 satır Girinti; yok.

Başlığa ilişkin verilecek açıklama varsa, sayfa altı dipnot olarak ve yıldız imi (*) kullanılarak verilecektir.

Yazar Bilgisi: Soyadı BÜYÜK harf. Times New Roman, 11 punto, Kalın(Bold), ortalanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

 • Yazar adı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına ortalanarak yazılacaktır.
 • Yazara ait kişisel bilgiler ve yazarın elektronik posta adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnot olarak verilecektir. Dipnot simgesi olarak numerik karakter (1,2,3…) kullanılacaktır.
 • Yazarın ORCID bilgisi de dipnotta belirtilmelidir.

Özet : “Özet” başlığı Times New Roman, 10 punto, bold, ortalanmış. Özet metni Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslanmış Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Anahtar kelimeler: Özet metninin altına “Anahtar Kelimeler” başlığı (sadece başlık bold) ile Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

JEL Sınıflaması: Anahtar kelimelerin altına “JEL Sınıflaması” başlığı ile(sadece başlık bold), Times New Roman, 10 punto. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Abstract : “Abstract” başlığı Times New Roman, 10 punto, bold, ortalanmış. İngilizce özet metni Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslanmış Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Keywords: İngilizce özet metninin altına “Keywords” başlığı (sadece başlık bold) ileTimes New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

JEL Classification: İngilizce anahtar kelimelerin altına “JEL Classification” başlığı ile(sadece başlık bold), Times New Roman, 10 punto. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Metin

Bölüm Başlıkları: Sadece ilk harfi BÜYÜK karakter. Times New Roman, 11 punto, Kalın(Bold), sola dayalı ve numaralandırılmış. Paragraf aralıkları; Önce: 12 nk, Sonra: 12 nk.

Ana metin: Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; en az 15nk

Tablo, Grafik ve Şekiller: Tablo, grafik ve şekiller her bölümde ve eklerde ayrı ayrı numaralandırılır. Tablo, grafik ve şekil adları numarasının hemen yanına yazılır. Adların yazıldığı satır ile alttaki gösterim arasında bir satır boşluk bırakılır. Adın bir satırdan uzun olması halinde satırlar arasında boşluk olmayacaktır. Tablo, grafik ve şekillerin alt sınırından sonra boşluk bırakılmadan kaynak gösterim yazısı verilir. Kaynak gösterimi tablo, grafik veya şekil altında “Kaynak: …….” gösterimi ile yapılır. Kaynak bilgisinin hemen altında gerekli ise not yer almalıdır.

Tablo, Grafik ve Şekil Başlığı: Times New Roman, 10 punto, ortalanmış, yalnızca Tablo, grafik veya şekil numarası bold (Örn: Tablo 1: Sektörlerin GSYİH içindeki payları) . Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Tablo, Grafik ve Şekil Kaynak Bilgisi: Times New Roman, 9 punto, sola yaslanmış, yalnızca “Kaynak” yazısı bold (Örn: Kaynak:TÜİK (2018)) . Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Dipnot ve Kaynak Gösterme: Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır. Kaynak göstermede APA referans sisteminde (http://www.apastyle.org/) yer alan kurallar kullanılmalıdır.

Dipnot: Times New Roman, 9 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 3 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; yok.

Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metin içinde yapılmalıdır. Metin içi atıflarda parantez içinde kurum adı ya da yazar soyadı ve tarih bilgisi yer almalı, doğrudan alıntı varsa iki nokta üst üste işaretinden sonra ilgili sayfa bilgisi verilmelidir. Örnek: (Gummeson, 2008), (Vargo ve Lusch, 2004: 45), (Baron ve Kim, 2008; Grönross ve Voima, 2013).

Yararlanılan kaynaklar, ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Kaynak göstermede APA referans sistemi kullanılmalıdır. Yazar soyadlarının gösteriminde tamamen büyük harf kullanılmalıdır ve yazar isimleri açık bir şekilde belirtilmelidir

Kaynakça: Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış. Paragraf aralıkları; Önce: 0 nk, Sonra: 6 nk. Satır aralığı; Tek Girinti; Özel; Asılı; 1,25 cm.

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

 • 1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur. (Gray, 2005: 14).
 • Feroz Ahmad’a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye’de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

 • Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).
 • Green ve Goodman’a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  ‘vd.’ ifadesi kullanılır.

 • İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)
 • Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa;

İlk gönderme

(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

(TÜBİTAK, 2013)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk gönderme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

TÜBİTAK (2013)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Tek yazarlı kitap:                 SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:                                    BORTON, H. (1970), Japan’s Modern Century, New York: The Ronald Press Company.

Birden çok yazarlı kitap:    SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:                                    NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.

Kitap bölümü:                      SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

Örnek:                                   WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

 

Dergi makalesi:                   SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

Örnek:                                   HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.

İnternet Alıntısı:                 SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), … tarihinde … sitesi: … adresinden alındı.

Örnek:                                    NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.

Atıf yapma hususunda daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Bağlantı

https://apastyle.apa.org/

Kaynakça biçim kurallarına dair örnekler aşağıda sıralanmıştır:

Kitaplarda:

 • Finney, J. (1970). Time and again. New York, NY: Simon and Schuster.

E-kitaplarda:

Veritabanında Bulunan Kitaplarda:

 • Sayre, Rebecca K., Devercelli, A.E., Neuman, M.J., & Wodon, Q. (2015). Investment in early childhood development: Review of the world bank’s recent experience. DOI: 10.1596/978-1-4648-0403-8

Makalelerde:

 • Nevin, A. (1990). The changing of teacher education special education. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 13(3-4), 147-148.

İnternetten Alınan Kaynaklarda:

 • Spreer, P., & Rauschnabel, P. A. (2016). Selling with technology: Understanding the resistance to mobile sales assistant use in retailing. Journal of Personal Selling & Sales Management, 36(3), 240-263. http://dx.doi.org/10.1080/08853134.2016.1208100

Derlemelerde:

 • DAHLMAN, Carl J. and Richard NELSON; (1995), “Social Absorption Capability, National Innovation Systems and Economic Development”, Bon-Ho KOO and Dwight PERKINS (Ed.), Social Capability and Long Term Economic Growth, St. Martin Press, New York, pp. 82-122.
 • METHİBAY, Yaşar; (2003), Avrupa Birliğinde İhale Sistemi ve GATT İhale Kodu”, iç. Binnur ÇELİK ve Fatih SARAÇOĞLU (Ed.), Maliye Seçme Yazıları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni Geliştirme Vakfı Yayını, ss. 125-142.

Not: Yabancı dilde yayınlanmış çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örneğin metin dili İngilizce olan bir çalışmada ‘ve’ bağlacı yerine ‘and’, ‘ss.’, kısaltması yerine ‘pp.’kullanılmalıdır