Makale ile Birlikte Gönderilmesi Gerekenler

 1. Telif Hakkı Formu
 2. Benzerlik Raporu (Turnitin/iThenticate yazılımları kullanılabilir. %20’yi geçen benzerlik oranı (referanslar ve alıntılar dahil) bulunan makaleler değerlendirmeye alınamaz.) Lütfen makalenizle birlikte makalenize ait benzerlik raporunu yükleyiniz, aksi takdirde çalışmanız değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Etik Kurul Onay Formu (Eğer çalışmanın türü için gerekliyse)

MAKALE ŞEKİL ŞARTLARI:

 1. Makale, A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılarak sayfa düzeni sağlanmalıdır.
 2. Makalenin ilk sayfasında makalenin başlığını yer almalıdır. Başlığın tamamı BÜYÜK harf kullanılarak, Times New Roman, 14 punto, Kalın (Bold), ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlığa ilişkin verilecek açıklama varsa, sayfa altı dipnot olarak ve yıldız imi (*) kullanılarak verilecektir.
 3. Metin yazarına ait bilgiler başlıktan sonra bir satır atlanarak, Times New Roman yazı tipi, 12 punto, adı küçük harf, soyadı BÜYÜK harf, Kalın (Bold), ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazara ait kişisel bilgiler (ünvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi) ve yazarın ORCID bilgisi dipnotta Times New Roman yazı tipi, 9 punto olarak belirtilmelidir. Dipnot simgesi olarak numerik karakter (1,2,3…) kullanılacaktır.
 4. Ardından, makalenin amacını, kapsamını, kullanılan araştırma yöntemini ve çalışma sonuçlarını kısaca belirten 100-300 kelime arası Türkçe ve İngilizce özet metni yer alacaktır. Özet metninin hemen altında makaleye ilişkin anahtar kelimeler yer alacaktır. Anahtar kelimeler en az iki en çok altı kelime olmalıdır. Ardından makalenin konusunun dahil olduğu üç karakterli “JEL Sınıflaması” yer alacaktır. Çalışmalarda en az üç JEL sınıflaması bulunmalıdır.
 5. İlk sayfa yukarıdaki maddelerde özellikleri taşıyacak şekilde aşağıdaki şekilde görünmelidir:

Başlık: Tamamı BÜYÜK harf kullanılarak, Times New Roman, 14 punto, Kalın (Bold), ortalanmış, tek satır aralığı
Yazar: Times New Roman yazı tipi, 12 punto, adı küçük harf, soyadı BÜYÜK harf, Kalın (Bold), ortalanmış
Özet: “Özet” başlığı Times New Roman, 10 punto, Kalın (Bold), ortalanmış. Özet metni Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslanmış, tek satır aralığı
Anahtar kelimeler: Özet metninin altına “Anahtar Kelimeler” başlığı (sadece başlık bold) ile Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış.
JEL Sınıflaması: Anahtar kelimelerin altına “JEL Sınıflaması” başlığı ile (sadece başlık bold), Times New Roman, 10 punto.
Abstract: “Abstract” başlığı Times New Roman, 10 punto, bold, ortalanmış.
Keywords: İngilizce özet metninin altına “Keywords” başlığı (sadece başlık bold) ile Times New Roman, 10 punto, İki yana yaslanmış, tek satır aralığı.
JEL Classification: İngilizce anahtar kelimelerin altına “JEL Classification” başlığı ile (sadece başlık bold), Times New Roman, 10 punto.

 1. Metin kısmı Times New Roman, 12 punto, İki yana yaslanmış ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılmalıdır. Paragraflardan önce 0 nk, paragraflardan sonra 8 nk boşluk bırakılmalıdır.
 2. Metinde çalışmanın içeriği dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölüm ve alt-başlıklara ayrılarak ondalık sisteme göre (1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 vb.) düzenlenmesi gerekmektedir. Bölüm başlıklarında sadece ilk harfi BÜYÜK karakter olmalı, Times New Roman, 12 punto, Kalın (Bold), sola dayalı ve numaralandırılmış olarak düzenlenmelidir. Başlık ardından bir satır aralığı bırakılmalıdır. Başlık ardından bir satır aralığı bırakılmalıdır ve başlıklar sayfa sonunda kalmamalıdır.
 3. Tablo, grafik ve şekiller her bölümde ve eklerde ayrı ayrı numaralandırılır. Tablo, grafik ve şekil adları numarasının hemen yanına yazılır. Tablo, grafik ve şekiller numara ve ad satırının altında bir satır boşluğu ile yer almalıdır. Başlık, Times New Roman, 12 punto, ortalanmış, Kalın (Bold) olarak düzenlenmelidir.
 4. Tablo, grafik ve şekillerin alt sınırından sonra boşluk bırakılmadan kaynak gösterim yazısı verilir. Kaynak gösterimi tablo, grafik veya şekil altında “Kaynak: …….” gösterimi ile yapılır ve Times New Roman, 10 punto, sola yaslanmış, yalnızca “Kaynak” yazısı Kalın (Bold) olarak düzenlenir.
 5. Dergiye sunulan makalelerde metin içinde kaynak gösterirken ve kaynakça düzenlenirken APA referans sisteminde (http://www.apastyle.org/) yer alan kurallar kullanılmalıdır.
 6. Kaynakça ayrı bir başlık altında, Times New Roman, 12 punto, iki yana yaslanmış. Satır aralığı; Tek Girinti; Özel; Asılı; 1,25 cm şeklinde düzenlenmelidir.

Kaynakça Örnek Gösterimler:

Makale:
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C. ve Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Kitap:
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Derleme Kitap:
Hygum, E. ve Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/

Derleme Kitap Bölümü:
Aron, L., Botella, M. ve Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (ss. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Resmi Kurum Raporları:
National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf

Yayınlanmamış Doktora/Master Tezi:
Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Konferans Bildirisi:
Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T. ve Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Web Sitesi:
Bologna, C. (2019, Ekim 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

Makalelerin dergi şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmesi yazarlardan beklenmektedir.