Skip to main content
Category

Tüm Sayılar

2023Tüm Sayılar

Cilt 11 – Sayı 2 – 2023

Beykoz Akademi Dergisi-Cilt 11_Sayi 2_Kapak On Beykoz Akademi Dergisi-Cilt 11_Sayi 2_Kapak Arka Beykoz Akademi Cilt 11_Sayi 2_Icindekiler Kunye_Cilt 11_Sayi 2 İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Faktörlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)…
29 Aralık 2023
2023

Cilt11 – Sayı 1 – 2023

Beykoz Akademi Dergisi-Cilt 11_Sayi 1_Kapak On Beykoz Akademi Dergisi-Cilt 11_Sayi 1_Kapak Arka Beykoz Akademi Cilt 11_Sayi 1_Icindekiler Beykoz Akademi Dergisi_Cilt 11_Sayi 1_Kunye   French Impact On Turkish Foreign Policy Since…
22 Haziran 2023
2022

Cilt 10 – Sayı 2 – 2022

BeykozAkademi-Cilt10-Sayi2-2022-Ön BeykozAkademi-Cilt10-Sayi2-2022-Arka İcindekiler_2022_Aralık Kunye_Cilt10_Sayi2   Monetary vs Fiscal Dominance in Turkish Public Finances Geçmişin Mirası: Örgütsel Damgalama Araştırmalarına İlişkin Bir Literatür İncelemesi (2013-2022) Lojistik Hizmet Kalitesinin Marka Değeri Üzerine Etkisi…
2022

Cilt 10 – Sayı 1 – 2022

BeykozAkademi-Cilt10-Sayi1-2022-Ön BeykozAkademi-Cilt10-Sayi1-2022-Arka İcindekiler__2022_haziran Künye-08-07-2022   Engelli Bireylere Yönelik Cinsel Saldırıların İnternet Haberciliğinde Temsili: Bursa’da Engelli Bir Bireye Yönelik Cinsel Saldırı Örneği Üçüz Açık Baskı Endeksi ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin…
10 Temmuz 2022
2022

Özel Sayı – 2022

BeykozAkademi-Özel-Sayi-2022-On BeykozAkademi-Özel-Sayi-2022-Arka icindekiler_ 2022 künye-10-06-2022 Yeni Nesil Çalışanların Liderlik Algısı Clusters: Are They Propitious Ecosystems Wherein Sustainable Entrepreneurs Can Thrive? Research on Determining The Factors Affecting Hotel Choice of Families…
17 Haziran 2022
2021

Cilt 9 – Sayı 2 – 2021

BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı2-On BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı2-Arka Künye-09-02 İçindekiler A Study On Consumer Attitudes Toward Imported Luxury Goods In Turkey Geçmişten Günümüze Değer Zinciri Analizi Tartışmalarının Politik Ekonomisi Küreselleşme Sürecinde Teknolojik Dönüşümün Lojistik Sektörüne Etkileri…
19 Ocak 2022
2021

Cilt 9 – Sayı 1 – 2021

BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı1-on BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı1-arka künye-09-01 icindekiler_   Havacılıkta Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme Sorununun Üniversitelerdeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Bölümlerinde Görev Alan Akademik Kadroların Niteliği-Niceliği Bağlamında Değerlendirilmesi The Influence of…
9 Temmuz 2021
BeykozAkademiDergisi/ Cilt 8- Sayı 2 - 20202020Tüm Sayılar

Cilt 8 – Sayı 2 – 2020

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı2-On BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı2-Arka künye-08-02 icindekiler_   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Yönelik Çalışan Algılarının Belirlenmesi Dokunma İhtiyacı Açısından Showrooming ve Webrooming Davranışlarının Araştırılması Otantik Liderliğin İşe Yabancılaşmaya Etkisi ve Lider-Üye Etkileşiminin…
11 Ocak 2021
2020Tüm Sayılar

Cilt 8 – Sayı 1 – Yıl 2020

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı1-On BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı1-Arka künye-08-01 icindekiler_     Altı Sigma Yaklaşımı ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama Kredi Temerrüt Takasları Primi (Credit Default Swaps Premium-CDS) ile Avrupa Borç Krizi İlişkisi: PIIGS Ülkeleri Üzerine…
23 Temmuz 2020