Skip to main content
Category

2020

BeykozAkademiDergisi/ Cilt 8- Sayı 2 - 20202020Tüm Sayılar

Cilt 8 – Sayı 2 – 2020

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı2-On BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı2-Arka künye-08-02 icindekiler_   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Yönelik Çalışan Algılarının Belirlenmesi Dokunma İhtiyacı Açısından Showrooming ve Webrooming Davranışlarının Araştırılması Otantik Liderliğin İşe Yabancılaşmaya Etkisi ve Lider-Üye Etkileşiminin…
11 Ocak 2021
2020Tüm Sayılar

Cilt 8 – Sayı 1 – Yıl 2020

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı1-On BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı1-Arka künye-08-01 icindekiler_     Altı Sigma Yaklaşımı ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama Kredi Temerrüt Takasları Primi (Credit Default Swaps Premium-CDS) ile Avrupa Borç Krizi İlişkisi: PIIGS Ülkeleri Üzerine…
23 Temmuz 2020