Skip to main content
All Posts By

arda

2019

Cilt 7 – Sayı 2 – Yıl 2019

_BeykozAkademiDergisi-Cil7Sayı2-On            künye-07-02 icindekiler_         _BeykozAkademiDergisi-Cil7Sayı2-Arka   ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK…
20 Ocak 2020
2018Tüm Sayılar

Cilt 6 – Sayı 2 – Yıl 2018

Beykoz Akademi Dergisi Cilt 6 sayı 2 Kapak  Beykoz Akademi Dergisi Cilt 6 Sayı 2 Künye ve İçindekiler Beykoz Akademi Dergisi Cilt 6 Sayı 2 TERSANELERİN TEDARİKÇİLERİ İLE İLİŞKİLERİNDE LOJİSTİK…
29 Kasım 2018
2018Tüm Sayılar

Cilt 6 – Sayı 1 – Yıl 2018

Assessment Of Port Sustainability Indicators In The Sustainability Reporting Process Sürdürülebilirlik Raporlama Sürecinde Liman Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Değerlendirilmesi Araş. Gör. Nergis Özispa, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Arabelen Yeşil Lojistik Yönetiminde Araç…
27 Kasım 2018
2017Tüm Sayılar

Cilt 5 – Sayı 2 – Yıl 2017

Türkiye’deki Yazılı Basın İşletmelerinde Tüketici Temelli Marka Değeri Ölçümü Üzerine Bir Araştırma A Research On Measurement Of Consumer - Based Brand Equity Of Media Companies In Turkey Prof. Dr. Türkan…
27 Kasım 2018
2017Tüm Sayılar

Cilt 5 – Sayı 1 – Yıl 2017

Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi İçin Setar Tipi Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi SETAR Type Non-Linear Unit Root Analysis For Industrial Production Index In Turkey Öğr. Gör. Onur OĞUZ Müzelerde İnsan…
27 Kasım 2018
2016Tüm Sayılar

Cilt 4 – Sayı 2 – Yıl 2016

The Effects Of Privatization On Agricultural Subsidies And Small-Scale Farming: The Case Of Turkey (1998-2012) Özelleştirmenin Tarımsal Destekler ve Küçük Ölçekli Çiftçilik Üzerine Etkileri: Türkiye Deneyimi (1998-2012) Nevzat Evrim ÖNAL…
27 Kasım 2018
2016Tüm Sayılar

Cilt 4 – Sayı 1 – Yıl 2016

Yapay Sinir Ağları Yöntemi ̇ ile Aralıklı Talep Tahmini Forecasting Intermittent Demand With Artificial Neural Networks Method Derya SAATÇİOĞLU, Necdet ÖZÇAKAR Bilginin Edinimi ve Yorumlanması: Örgütsel Öğrenmede Optimizasyon Arayışı Exploration…
27 Kasım 2018
2015Tüm Sayılar

Cilt 3 – Sayı 2 – Yıl 2015

Borsa Ve Bankacılıkta Opsiyon İşlemlerinin Gelişim Süreci ve Uygulamalar The Development And Practice Of Option Transactions In Stock Markets And Banking Sevinç Sema TEZER, Nurdan ASLAN Typologies of Freight Forwarding…
27 Kasım 2018
2015Tüm Sayılar

Cilt 3 – Sayı 1 – Yıl 2015

Türki̇ye’de Karayolu Taşimaciliğinda Bi̇lgi̇ Teknoloji̇leri̇ni̇n Önemi The Importance Of Information Technology In Road Transportation Industry In Turkey Pervin ERSOY (Olgu Sunumu) Lojistik Sektöründe Kalite ve İş Sağlığı-Güvenliği Yönetim Sistemleri Quality…
27 Kasım 2018
2014Tüm Sayılar

Cilt 2 – Sayı 2 – Yıl 2014

Düzensiz Hatlarda Hizmet Veren Gemi İşletmelerinin Gemi Seçim Kriterleri İrşad BAYIRHAN, Selçuk NAS Mekansal Planlar ve Lojistik Şafak BAŞA Post-Pozitivist Paradigmalar Ali SOMEL İstanbul’un Ateşle İmtihanı Ömer Ersin ERDOĞAN Should…
27 Kasım 2018