Skip to main content
All Posts By

arda

2023Tüm Sayılar

Cilt 11 – Sayı 2 – 2023

Beykoz Akademi Dergisi-Cilt 11_Sayi 2_Kapak On Beykoz Akademi Dergisi-Cilt 11_Sayi 2_Kapak Arka Beykoz Akademi Cilt 11_Sayi 2_Icindekiler Kunye_Cilt 11_Sayi 2 İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Faktörlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)…
29 Aralık 2023
2019

Cilt 7 – Sayı 2 – Yıl 2019

_BeykozAkademiDergisi-Cil7Sayı2-On            künye-07-02 icindekiler_         _BeykozAkademiDergisi-Cil7Sayı2-Arka   ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OTANTİK…
20 Ocak 2020
2019

BEYKOZ AKADEMİ 2019 ÖZEL SAYI

THE MEDIATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON RELATIONSHIP BETWEEN FLEXIBLE WORKING AND JOB SATISFACTION: A RESEARCH IN LOGISTICS SECTOR SUSTAINABILITY THROUGH BUSINESS MODEL AND SUPPLY CHAIN INNOVATION: AN EXPLORATORY STUDY…
28 Ekim 2019
Tüm Sayılar

Cilt 7 – Sayı 1 – Yıl 2019

Beykoz Akademi Dergisi Cilt 7 Sayı 1 Kapak          Beykoz Akademi Cilt 7 Sayı 1 Künye ve İçindekiler   BRICSÜLKELERİİLETÜRKİYE’NİNPERFORMANSVEPOTANSİYELKRİTERLERİÇERÇEVESİNDEDEĞERLENDİRİLMESİ TÜKETİCİLERİNALIŞVERİŞMERKEZİTERCİHETMEUNSURLARININİLİŞKİYİSÜRDÜRMEİSTEKLERİNEETKİSİ TARIMSALÜRÜNFİYATARTIŞLARININTÜRKİYETARIMININYAPISALSORUNLARINADAİRGÖSTERDİKLERİ NOMOFOBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİETNOSENTRİZMİVEÜLKEMENŞEİETKİSİNİNYABANCIMARKALIÜRÜNSATINALMANİYETİÜZERİNEETKİSİ…
2 Temmuz 2019
2018Tüm Sayılar

Cilt 6 – Sayı 2 – Yıl 2018

Beykoz Akademi Dergisi Cilt 6 sayı 2 Kapak  Beykoz Akademi Dergisi Cilt 6 Sayı 2 Künye ve İçindekiler Beykoz Akademi Dergisi Cilt 6 Sayı 2 TERSANELERİN TEDARİKÇİLERİ İLE İLİŞKİLERİNDE LOJİSTİK…
29 Kasım 2018
2018Tüm Sayılar

Cilt 6 – Sayı 1 – Yıl 2018

Assessment Of Port Sustainability Indicators In The Sustainability Reporting Process Sürdürülebilirlik Raporlama Sürecinde Liman Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Değerlendirilmesi Araş. Gör. Nergis Özispa, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Arabelen Yeşil Lojistik Yönetiminde Araç…
27 Kasım 2018
2017Tüm Sayılar

Cilt 5 – Sayı 2 – Yıl 2017

Türkiye’deki Yazılı Basın İşletmelerinde Tüketici Temelli Marka Değeri Ölçümü Üzerine Bir Araştırma A Research On Measurement Of Consumer - Based Brand Equity Of Media Companies In Turkey Prof. Dr. Türkan…
27 Kasım 2018
2017Tüm Sayılar

Cilt 5 – Sayı 1 – Yıl 2017

Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi İçin Setar Tipi Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi SETAR Type Non-Linear Unit Root Analysis For Industrial Production Index In Turkey Öğr. Gör. Onur OĞUZ Müzelerde İnsan…
27 Kasım 2018
2016Tüm Sayılar

Cilt 4 – Sayı 2 – Yıl 2016

The Effects Of Privatization On Agricultural Subsidies And Small-Scale Farming: The Case Of Turkey (1998-2012) Özelleştirmenin Tarımsal Destekler ve Küçük Ölçekli Çiftçilik Üzerine Etkileri: Türkiye Deneyimi (1998-2012) Nevzat Evrim ÖNAL…
27 Kasım 2018
2016Tüm Sayılar

Cilt 4 – Sayı 1 – Yıl 2016

Yapay Sinir Ağları Yöntemi ̇ ile Aralıklı Talep Tahmini Forecasting Intermittent Demand With Artificial Neural Networks Method Derya SAATÇİOĞLU, Necdet ÖZÇAKAR Bilginin Edinimi ve Yorumlanması: Örgütsel Öğrenmede Optimizasyon Arayışı Exploration…
27 Kasım 2018