Skip to main content
Category

2017

2017Tüm Sayılar

Cilt 5 – Sayı 2 – Yıl 2017

Türkiye’deki Yazılı Basın İşletmelerinde Tüketici Temelli Marka Değeri Ölçümü Üzerine Bir Araştırma A Research On Measurement Of Consumer - Based Brand Equity Of Media Companies In Turkey Prof. Dr. Türkan…
27 Kasım 2018
2017Tüm Sayılar

Cilt 5 – Sayı 1 – Yıl 2017

Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi İçin Setar Tipi Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi SETAR Type Non-Linear Unit Root Analysis For Industrial Production Index In Turkey Öğr. Gör. Onur OĞUZ Müzelerde İnsan…
27 Kasım 2018