Skip to main content
Category

2016

2016Tüm Sayılar

Cilt 4 – Sayı 2 – Yıl 2016

The Effects Of Privatization On Agricultural Subsidies And Small-Scale Farming: The Case Of Turkey (1998-2012) Özelleştirmenin Tarımsal Destekler ve Küçük Ölçekli Çiftçilik Üzerine Etkileri: Türkiye Deneyimi (1998-2012) Nevzat Evrim ÖNAL…
27 Kasım 2018
2016Tüm Sayılar

Cilt 4 – Sayı 1 – Yıl 2016

Yapay Sinir Ağları Yöntemi ̇ ile Aralıklı Talep Tahmini Forecasting Intermittent Demand With Artificial Neural Networks Method Derya SAATÇİOĞLU, Necdet ÖZÇAKAR Bilginin Edinimi ve Yorumlanması: Örgütsel Öğrenmede Optimizasyon Arayışı Exploration…
27 Kasım 2018