Skip to main content

Last updated on Kasım 29th, 2018 at 02:32 pm

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: EPİSTEMOLOJİK DOKÜMAN ANALİZ TEKNİĞİ İLE STRATEJİK BİR DEĞERLENDİRME
SEDAT BAŞTUĞ , CEREN ALTUNTAŞ , ENGİN DENİZ ERİŞ, OKAN TUNA

A QUALITATIVE STUDY ON ORCHESTRATOR ROLE OF THIRD PARTY LOGISTICS PROVIDERS
EZGİ UZEL , TUNCAY KOCAMAZ

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA
UMUT RIFAT TUZKAYA , İREM AKSU

ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA DAVRANIŞI: GEMİ KİRALAMA (ÇARTER) HİZMETLERİNE ÖZGÜ BİR ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA MODELİ ÖNERİSİ
SEDAT BAŞTUĞ , DURMUŞ ALİ DEVECİ

MARKASIZ SİGARA PAKETLERİNİN ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ
PINAR SEDEN MERAL , EZGİ UZEL

THE IMPACT OF ICT BASED SOCIAL CAPITAL ON ORGANIZATIONAL LEARNING
SERKAN GÜRSOY


Editörden

Hangi kurumdan bahsediliyor olursa olsun, kurumsallaşma bir “sürekliliğe” işaret
eder. Kurumsallaşma becerisi gösteren kurumlar, kendilerini oluşturan kişilerin
toplamından fazlasını ifade eder hale gelir ve bir ölçüde o kişilerden de bağımsız bir
kimlik kazanırlar. Söz konusu olan akademik yaşantı olduğunda, kurumsallaşma aynı
zamanda bir “ekol oluşturma” ile gerçekleşir. Akademik kurum, bir yanda mezunlarına
kazandırdığı formasyon, diğer yanda ise çatısı altında yürütülen bilimsel tartışmalar
ve bu tartışmaların ürünü olarak şekillenen akademik çalışmalar ile bir “müktesebat”
oluşturur.
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu içinde olduğumuz eğitim-öğretim yılının başında beş
yaşını kutladı. Kuşkusuz bir ekol oluşturduğumuz iddia etmek için henüz erken, ancak
elinizde ikinci sayısını tutuyor olduğunuz Beykoz Akademi, bir müktesebat biriktiriyor
olduğumuzu göstermeye başladı bile.
Mütevelli Heyet Başkanımız Ruhi Engin Özmen ilk sayımıza yazdığı sunuş yazısında Beykoz
Akademi’nin hedefini “lojistik alanında yapılmış akademik çalışmaların sayısını ve kalitesini artırma;
bu çalışmaların paylaşılacağı ortak bir platform oluşturma” olarak ifade etmişti. Bu doğrultuda,
teori ve uygulama bütünlüğünü gözeten, iktisadi ve idari bilimlerde, bilhassa da lojistik alanındaki
güncel sorunları ele alacak bir öncü yayın, hepimizi heyecanlandıran bir hedefti.
İkinci sayımızda bu hedefe doğru bir adım daha attığımızı kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu
sayıda bir yanda iş hayatının kimi güncel sorunlarını analiz eden ve çözüm önerileri
getiren uygulamaya yönelik üç ayrı çalışmaya; diğer yanda Türkiye lojistik sektörüne
yönelik stratejik bir değerlendirme yapan bir makaleye de yer verme fırsatı bulduk.
Ayrıca bu sayımızda beşeri sermayenin bilişim teknolojileriyle ilişkisi ve gençlerin sigara
kullanma alışkanlıklarında markanın yerini inceleyen çok önemli ve güncel iki makale de
bulunuyor.

“Kusursuzluk” bilime yabancı bir kavramdır, dolayısıyla kusursuz olma gibi bir iddiamız
olamaz. Aksine bilimsel eserler, zamanla ortaya çıkacak kusurlu yönlerine rağmen, hatta
bazı durumlarda bu kusurlu yönler sayesinde de insanlığın ortak bilimsel gelişimine
katkıda bulunurlar. Beykoz Akademi’yi hazırlarken tek iddiamız bu doğrultuda üzerimize
düşeni yapmak ve bunu yaparken, kendi kurumsal müktesebatımızı da derinleştirmektir.
Bunu ne denli başarabildiğimizi son tahlilde takdir edecek olan da, dergimizi, bizim her
bilimsel eseri yayın öncesi tabi tuttuğumuz titiz akran denetimine benzer bir akran
denetimine tabi tutacak olan bilimsel camiadır.
Beykoz Akademi’nin ikinci sayısını, bu çerçevede saygıyla ilginize sunuyoruz.
Yrd. Doç. Dr. Nevzat Evrim Önal