pic

YAYIN KOŞULLARI

  • Beykoz Akademi Dergisi’ne gönderilmiş olan makaleler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce konferanslarda sunulmuş ancak bildiri kitabında yayınlanmamış çalışmalar bu durum belirtilmek üzere kabul edilebilir.
  • Beykoz Akademi Dergisi’ne gönderilmiş olan makalelerini dergiden çekmek isteyen yazarların e-posta yoluyla beykozakademi@beykoz.edu.tradresine bilgi vermeleri gerekmektedir.
  • Dergide yayınlanması kabul edilen veya yayınlanan makalelerin yazılı ve elektronik ortamdaki tüm yayın hakları Beykoz Akademi Dergisi’ne aittir. Yazar(lar), telif haklarının Beykoz Akademi Dergisi’ne devredilmesini kabul etmiş sayılır, yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
  • Beykoz Akademi Dergisi’ne gönderilen makaleler, içerik ve yazım kuralları yönünden editör tarafından incelendikten sonra isimsiz olarak iki hakeme gönderilmektedir. Gerekli gördüğünde editör makaleyi daha fazla sayıda hakeme gönderebilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayımlanmasına veya reddine karar verilir. Karar yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen durumda, düzeltilmiş makale en geç bir ay içinde e-posta yoluyla beykozakademi@beykoz.edu.tr adresine gönderilmelidir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen düzeltilmiş makale, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilir.
  • Makaleler yayınlanmadan önce baskı provası yazarlara gönderilir. Makale içinde dergide basıldığı haliyle görülen hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  • Dergiye gönderilen makalelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları gözetilmelidir.
  • Yayına kabul edilen makale yazarlarının, telif hakkı sözleşmesini imzalayıp tarayarak e-posta yoluyla beykozakademi@beykoz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.