Skip to main content
Category

Tüm Sayılar

2018Tüm Sayılar

Cilt 6 – Sayı 1 – Yıl 2018

Assessment Of Port Sustainability Indicators In The Sustainability Reporting Process Sürdürülebilirlik Raporlama Sürecinde Liman Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Değerlendirilmesi Araş. Gör. Nergis Özispa, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Arabelen Yeşil Lojistik Yönetiminde Araç…
27 Kasım 2018
2017Tüm Sayılar

Cilt 5 – Sayı 2 – Yıl 2017

Türkiye’deki Yazılı Basın İşletmelerinde Tüketici Temelli Marka Değeri Ölçümü Üzerine Bir Araştırma A Research On Measurement Of Consumer - Based Brand Equity Of Media Companies In Turkey Prof. Dr. Türkan…
27 Kasım 2018
2017Tüm Sayılar

Cilt 5 – Sayı 1 – Yıl 2017

Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi İçin Setar Tipi Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi SETAR Type Non-Linear Unit Root Analysis For Industrial Production Index In Turkey Öğr. Gör. Onur OĞUZ Müzelerde İnsan…
27 Kasım 2018
2016Tüm Sayılar

Cilt 4 – Sayı 2 – Yıl 2016

The Effects Of Privatization On Agricultural Subsidies And Small-Scale Farming: The Case Of Turkey (1998-2012) Özelleştirmenin Tarımsal Destekler ve Küçük Ölçekli Çiftçilik Üzerine Etkileri: Türkiye Deneyimi (1998-2012) Nevzat Evrim ÖNAL…
27 Kasım 2018
2016Tüm Sayılar

Cilt 4 – Sayı 1 – Yıl 2016

Yapay Sinir Ağları Yöntemi ̇ ile Aralıklı Talep Tahmini Forecasting Intermittent Demand With Artificial Neural Networks Method Derya SAATÇİOĞLU, Necdet ÖZÇAKAR Bilginin Edinimi ve Yorumlanması: Örgütsel Öğrenmede Optimizasyon Arayışı Exploration…
27 Kasım 2018
2015Tüm Sayılar

Cilt 3 – Sayı 2 – Yıl 2015

Borsa Ve Bankacılıkta Opsiyon İşlemlerinin Gelişim Süreci ve Uygulamalar The Development And Practice Of Option Transactions In Stock Markets And Banking Sevinç Sema TEZER, Nurdan ASLAN Typologies of Freight Forwarding…
27 Kasım 2018
2015Tüm Sayılar

Cilt 3 – Sayı 1 – Yıl 2015

Türki̇ye’de Karayolu Taşimaciliğinda Bi̇lgi̇ Teknoloji̇leri̇ni̇n Önemi The Importance Of Information Technology In Road Transportation Industry In Turkey Pervin ERSOY (Olgu Sunumu) Lojistik Sektöründe Kalite ve İş Sağlığı-Güvenliği Yönetim Sistemleri Quality…
27 Kasım 2018
2014Tüm Sayılar

Cilt 2 – Sayı 2 – Yıl 2014

Düzensiz Hatlarda Hizmet Veren Gemi İşletmelerinin Gemi Seçim Kriterleri İrşad BAYIRHAN, Selçuk NAS Mekansal Planlar ve Lojistik Şafak BAŞA Post-Pozitivist Paradigmalar Ali SOMEL İstanbul’un Ateşle İmtihanı Ömer Ersin ERDOĞAN Should…
27 Kasım 2018
2014Tüm Sayılar

Cilt 2 – Sayı 1 – Yıl 2014

Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma Selçuk Nas Sürücülerin Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimine Bakış Açıları Hakkında Kalitatif bir Çalışma Ezgi Uzel, Celil Durdağ Afet Lojistiği Kapsamında…
27 Kasım 2018
2013Tüm Sayılar

Cilt 1 – Sayı 2 – Yıl 2013

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: EPİSTEMOLOJİK DOKÜMAN ANALİZ TEKNİĞİ İLE STRATEJİK BİR DEĞERLENDİRME SEDAT BAŞTUĞ , CEREN ALTUNTAŞ , ENGİN DENİZ ERİŞ, OKAN TUNA A QUALITATIVE STUDY ON ORCHESTRATOR ROLE OF THIRD…
27 Kasım 2018